FUNCIONS

La llar d’infants Baby-Xic lleida respon a la triple funció d’oferir:

  • Un context educatiu i de desenvolupament per als infants: oferint als infants un entorn ric en relacions, oportunitats i reptes, que doni resposta a les seves necessitats i amplïi i diversifiqui les experiències viscudes en el seu context familiar, per tal de facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes.
  • La llar d’infants al servei de les famílies: ja que el pare i la mare treballen l’escola Baby-Xic lleida ofereix l’oportunitat de jugar i relacionar-se amb altres infants, de gaudir d’espais i materials especialment pensats i organitzats per facilitar l’activitat i les relacions i de participar en propostes educatives d’ensenyament i aprenentatge per tal d’afavorir el seu desenvolupament.
  • Suport als pares com a educadors: posem a l’abast dels pares informació sobre el desenvolupament dels infants, afavorim la relació i l’intercanvi entre els pares, coneixem i valorarem la seva tasca educativa i donem a conèixer la tasca de la llar d’infants i així podem compartir expectatives i projectes sobre l’educació dels infants.